Voor vragen en/of opmerkingen: salonvoetsie@hotmail.comVoet- en Schoonheidssalon Voetsie homepage

Privacy


In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Voet- en Schoonheidssalon Voetsie de privacy in de
praktijk brengt en uw recht op privacy respecteert en beschermt.

Gebruik van persoonsgegevens
Voet- en Schoonheidssalon Voetsie gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks
door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Voet- en Schoonheidssalon
Voetsie worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kan Voet- en Schoonheidssalon Voetsie de volgende gegevens verzamelen:

* Naam, adres en woonplaats
* Geslacht
*Emailadres
* Telefoonnummer
* Gegevens betreffende uw gezondheid
* De naam van uw zorgverzekeraar
* De naam van uw andere zorgverleners
* Tijdstip van uw afspraak
* Betalingsgegevens
* IP-adres

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan de derden die direct
betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Voet- en Schoonheidssalon Voetsie,
of tenzij enige wettelijk bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging
Voet- en Schoonheidssalon Voetsie neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en
ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze
privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige
wettelijke verplichtingen zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die d.m.v. links met
deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare
of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring
van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje
dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde
schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een
volgend bezoek weer naar onze servers of die van betreffende derde partijen
teruggestuurd worden.

Wijzigingen in deze privacy- en cookiesverklaring
Voet- en Schoonheidssalon Voetsie houdt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u
van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering
van uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijden contact met Voet- en Schoonheidssalon
Voetsie opnemen.

Contact
Voet- en Schoonheidssalon Voetsie
Mienskar 25
9051 PC Stiens
058-2574441
KvK nummer 01068706

 
2003-2021 Voetsie Voet- en Schoonheidssalon | design: W. van Leeuwen | Privacy